Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động
Biến Tần MM440 7.5KW 3 pha 380VAC 6SE6440-2UD27-5CA1

Biến Tần MM440 7.5KW 3 pha 380VAC 6SE6440-2UD27-5CA1

6SE6440-2UD27-5CA1
In stock

Biến Tần MM440 7.5KW 3 pha 380VAC 6SE6440-2UD27-5CA1

6SE6440-2UD27-5CA1

MICROMASTER 440

WITHOUT FILTER 3AC 380-

480 V +10/-10% 47-63 HZ

CONSTANT TORQUE

POWER 7.5 KW OVERLOAD

150% 60 S, 200% 3 S

SQUARED TORQUE

POWER 11 KW 245 X 185 X

195 (H X W X D)

PROTECTION IP20

Hàng chính hãng Siemens_Anh

Contact us for a price
  • Pinterest

Biến Tần MM440 7.5KW 3 pha 380VAC 6SE6440-2UD27-5CA1

6SE6440-2UD27-5CA1

MICROMASTER 440

WITHOUT FILTER 3AC 380-

480 V +10/-10% 47-63 HZ

CONSTANT TORQUE

POWER 7.5 KW OVERLOAD

150% 60 S, 200% 3 S

SQUARED TORQUE

POWER 11 KW 245 X 185 X

195 (H X W X D)

PROTECTION IP20

Hàng chính hãng Siemens_Anh