Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động

Relay bảo vệ

Các loại role bảo vệ quá dòng, chạm đất, dòng rò, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha, quá tần số, thấp tần số của Mikro, Delab, Selec, Omron, Siemens, Schneider..

Không có sản phẩm trong phần này