Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động

​Bộ lập trình PLC Logo 24RC! Logo 0BA6 6ED1052-1HB00-0BA6

​6ED1052-1HB00-0BA6
In stock

Bộ lập trình PLC Logo 24RC! Logo 0BA6 6ED1052-1HB00-0BA6

6ED1052-1HB00-0BA6

LOGO! 24RC,LOGIC MODULE,DISPLAY

PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY,

8 DI/4 DO; MEM. 200 BLOCKS,

EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

24V AC/DC

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN

Contact us for a price
  • Pinterest

Bộ lập trình PLC Logo 24RC! Logo 0BA6 6ED1052-1HB00-0BA6

6ED1052-1HB00-0BA6

LOGO! 24RC,LOGIC MODULE,DISPLAY

PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY,

8 DI/4 DO; MEM. 200 BLOCKS,

EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

24V AC/DC

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN