Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động
Bộ lập trình PLC Logo 24RCE! Logo 0BA8 6ED1052-1HB00-0BA8

​Bộ lập trình PLC Logo 24RCE! Logo 0BA8 6ED1052-1HB00-0BA8

6ED1052-1HB00-0BA8
In stock

Bộ lập trình PLC Logo 24RCE! Logo 0BA8 6ED1052-1HB00-0BA8

6ED1052-1HB00-0BA8

LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY

PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO;

MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE,

ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER,

DATALOG STANDARD MICRO SD CARD

FOR LOGO! SOFT COMFORT V8

PREVIOUS PROJECT USABLE

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN

Contact us for a price
  • Pinterest

Bộ lập trình PLC Logo 24RCE! Logo 0BA8 6ED1052-1HB00-0BA8

6ED1052-1HB00-0BA8

LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY

PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO;

MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE,

ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER,

DATALOG STANDARD MICRO SD CARD

FOR LOGO! SOFT COMFORT V8

PREVIOUS PROJECT USABLE

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN