Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động
Màn hình TD logo! 0BA6 6ED1055-4MH00-0BA0

​Màn hình TD logo! 0BA6 6ED1055-4MH00-0BA0

​6ED1055-4MH00-0BA0
In stock

Màn hình TD logo! 0BA6 6ED1055-4MH00-0BA0

6ED1055-4MH00-0BA0

LOGO! TD TEXTDISPLAY,

FOR LOGO! .0BA6 AND ..0BA7,

4 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND

MOUNTING ACCESSORIES,

CONFIGURATION WITH

LOGO! SOFT COMFORT V6.0

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN

Contact us for a price
  • Pinterest

Màn hình TD logo! 0BA6 6ED1055-4MH00-0BA0

6ED1055-4MH00-0BA0

LOGO! TD TEXTDISPLAY,

FOR LOGO! .0BA6 AND ..0BA7,

4 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND

MOUNTING ACCESSORIES,

CONFIGURATION WITH

LOGO! SOFT COMFORT V6.0

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN