Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động

​Mô đun cho Logo! AM2 RTD 0BA6 6ED1055-1MD00-0BA1

​6ED1055-1MD00-0BA1
In stock

Mô đun cho Logo! AM2 RTD 0BA6 6ED1055-1MD00-0BA1

6ED1055-1MD00-0BA1

LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE,

PU: DC 12/24V,

2AI, -50 ... +200 DEGR/C

PT100/1000

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN

Contact us for a price
  • Pinterest

Mô đun cho Logo! AM2 RTD 0BA6 6ED1055-1MD00-0BA1

6ED1055-1MD00-0BA1

LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE,

PU: DC 12/24V,

2AI, -50 ... +200 DEGR/C

PT100/1000

Hàng chính hãng xuất xứ siemens_CN