Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động

Bộ Lập Trình S7-300 CPU 313C- 6ES7313-5BG04-0AB0

Bộ Lập Trình S7-300 CPU 313C- 6ES7313-5BG04-0AB0
Contact us for a price
6ES7313-5BG04-0AB0
In stock

Bộ Lập Trình S7-300 CPU 313C- 6ES7313-5BG04-0AB0

6ES7313-5BG04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 313C, COMPACT

CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1

PT100, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ),

INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,

128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT

CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO

MEMORY CARD REQUIRED

  • Pinterest

Bộ Lập Trình S7-300 CPU 313C- 6ES7313-5BG04-0AB0

6ES7313-5BG04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 313C, COMPACT

CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1

PT100, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ),

INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,

128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT

CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO

MEMORY CARD REQUIRED